โครงการ "สัมมนาผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก"
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่่ 27 พฤศจิกายน 2560
หัวข้อ "ภูมิปัญญาตามรอยพระบาท เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนและสมดุล"
บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย