บันทึกเทปรายการ Amarin TV 34

แมกาซีนข่าว : นักธรณีวิทยาเปิดภูมิศาสตร์แนะวิธีช่วย 13 คนติดถ้ำหลวง (270661)

เพื่ออธิบายองค์ความรู้ทางธรณีและภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องฯ รวมทั้งข้อเสนอะแนะทางวิชาการในการบริหารตัดสินใจในเชิงพื้นที่...
การวิเคราะห์ drainge system ของ surface และ subterranean system หรือ subsurface drainage system ที่มุดลงไต้ดินเข้าไปในถ้ำในพื้นที่บริเวณนั้นจะช่วยวางแผนผันน้ำไปทางด้านอื่นจะช่วยไม่ให้มีการเติมน้ำเข้าไปในถ้ำ และลดระดับน้ำลงแทนที่จะสูบออกอย่างเดียวที่น่าจะช่วยได้มากขึ้น?