..Lesson Learn .. แนวทางการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยจากกรณีศึกษา ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เพื่อลดผลกระทบในอนาคต

วิทยากรร่วมเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิเคราะห์ปรากฏการณ์ถ้ำหลวง จากหลากมิติ”
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ
เพื่อนำเสนอองค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อถอดบทเรียนจากการช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
รวม 13 ชีวิต ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน

บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย