การประชุมประจำสัปดาห์ สโมสรโรตารีลุมพินี ครั้งที่ 3/2561-62
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 10 โรงแรมตะวันนา เวลษ 12.30 น.

"องค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการกรณีถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน"
บรรยายโดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย