ใกล้ฝนแล้วมาเรียนรู้เท่าทันภัยธรรมชาติจากกรณีศึกษา...น้ำปนตะกอนหลาก บ้านน้ำก้อ เมื่อ 11 ส.ค. 2544
โดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง
ในรายการ...The Surveyor @ ThaiPBS 24 พ.ค. 2558 ย้อนหลัง
ตอน "ภูทับเบิกและคำเตือนจากธรรมชาติ"