ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย
ติดต่อ ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง
โทร 089-894-6999
Email: Sombat.yumuang@gmail.com ,


  รายชื่อทีมงาน GISTHAI  
 
Name     e-mail address
Asst. Prof. Sombat Yumuang, Ph.D., CV [TH,EN]
Mr.Tweephong Areeyasophon
Miss.Supaporn Areeyasophon
Mr.Teerapun Keeprasertsup
Mr.Surat Sarasup
Mr.Junlapong Junlawan
Mr.Narumitr Sawangphol
Mr.Tera Srikhum
Mr.Kumron Kongwithayanont
Miss.Kannika Komwong
Mr.Katawut Waiyasusri nkw0101@hotmail.com