ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทยเว็บไซต์ : http://www.gisthai.org
E-mail Address :


  รายชื่อทีมงาน GISTHAI  
 
Name     e-mail address
Asst. Prof. Sombat Yumuang, Ph.D., CV [TH,EN]
Mr.Tweephong Areeyasophon
Miss.Supaporn Areeyasophon
Mr.Teerapun Keeprasertsup
Mr.Surat Sarasup
Mr.Junlapong Junlawan
Mr.Narumitr Sawangphol
Mr.Tera Srikhum
Mr.Kumron Kongwithayanont
Miss.Kannika Komwong
Mr.Katawut Waiyasusri nkw0101@hotmail.com