เริ่มต้นกับ ArcView Internet Map Server ArcView IMS Configuration  
 

เริ่มต้นกับ ArcView Internet Map Server

อะไร ? ที่เราสามารถทำด้วย ArcView Internet Map Server
ArcView Internet Map Server (IMS) สามารถนำแผนที่ที่เราทำกันขึ้นสู่ Web ซึ่งสามารถที่จะทำการเรียกดูข้อมูล ค้นหาข้อมูลต่างๆ ย่อ และ ขยาย มุมมองของแผนที่นั้นได้ รวมถึงสามารถที่จะทำการพิมพ์แผนที่เหล่านั้น ออกทาง Printer ได้ โดยกระทำผ่านทาง Brower ของเราเอง
ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ในการที่จะทำการดึงข้อมูลแผนที่ที่ต้องการนั้น ให้อยู่ในรูปแบบของ Web page โดยจะใช้โปรแกรม ArcView IMS ซึ่งเป็น extension ที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติมให้กับโปรแกรม ArcView เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแผนที่ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม ให้อยู่ในรูปแบบของ web page และยังทำการจัดสร้างส่วนสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ผ่านทาง Browser โดยจากรูปจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เหมือนกันของแผนที่ ที่เราทำขึ้นสู่ web และ user interface ที่ ArcView IMS จัดไว้ให้ อีกทั้งยังสามารถที่จะทำการเปลี่ยน web page ที่สร้างขึ้นได้อีก เช่น


 • สามารถที่จะเลือกแสดงปุ่มเครื่องมือในส่วนของ User interface ตามที่เราต้องการ รวมถึงการกำหนดการโชว์ส่วนของ Legend ( Table of Content) , กรอบแสดงพิกัด (x y coordnate), มาตราส่วน (scale bar)
 • สามารถที่จะทำการปรับปรุง web page ที่ได้จากการสร้างของ ArcView IMS โดยสามารถที่จะทำการเพิ่ม ข้อความ ,รูปภาพต่างๆ , พื้นหลัง และก็ link ต่างๆ รอบๆ แผนที่นั้น โดยการทำการแก้ไขที่ HTML Code โดยการใช้ tool ต่างๆ ที่ใช้ทำ web page ช่วยในการจัดทำได้
 • สามารถใช้ Avenue ช่วยในการพัฒนาได้
 • ในส่วนของ user interface ที่เป็นส่วน Java applet นั้นคุณสามารถ ทำการแก้ไขได้โดยการใช้ ภาษา Java ช่วย เช่น การเพิ่มเติมปุ่มนอกเหนือที่มีอยู่
 • สามารถที่จะทำการพัฒนา Web นี้ร่วมกับ ActiveX , Java etc และใช้ Avenue เพื่อพัฒนาในลักษณะของ IMS client application
สิ่งที่ต้องเตรียมในการเริ่มใช้ ArcView Internet Map Server
 • ArcView สำหรับ Windows หรือ UNIX
 • Web browser เช่น Netscape Navigator หรือ Microsoft Internet Explorer
 • Web server software สำหรับ Windows หรือ UNIX
 • Internet account หรือ Intranet ขององค์กร
ส่วนประกอบของ ArcView Internet Map Server
 • Internet Map Server extension for ArcView เป็นส่วนที่ให้ ArcView ทำการติดต่อกับ Web Server
 • ESRIMap Web server extension จะต้องทำการติดตั้งไว้ที่ฝั่ง server เพื่อให้ server ทำการติดต่อกับ ArcView ได้ ซึ่ง server หนึ่งเครื่องสามารถที่จะทำการติดต่อกับ ArcView ได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง
 • MapCafe เป็นส่วนของ Java applet ซึ่งใช้ในการแสดง User interface บน Browser ซึ่งส่วนนี้จะอยู่ที่ Web Server