"อย่าพึ่งตกใจกับข่าวที่นักวิชาการบ้านเราบางคน บอก กทม.จะจมน้ำใน 15 ปี...เรียนรู้เท่าทันฯ....ข้อมูลระดับสากลนี้กันก่อน..."

เรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก... (Knowledge Base of Global Climate Change...)
การคาดการณ์ของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลใน 1000 ปีข้างหน้า