มีอะไรใหม่ใน Terminal 3 ของ Gistda บ้าง มาลองใช้งานกันนะครับ
 What's new?
1. เพิ่มภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตปี 2013, 2014, 2015 (รวมปี 2008-2015 : 3094 ภาพ)
2. ค้นหาโดยกำหนดปริมาณเมฆ
3. ค้นหาโดยกำหนดมุมเอียงถ่ายภาพ
4. ค้นหาโดยการอัพโหลด Shapefile
5. ดาวโหลดคำอธิบายข้อมูล
     5.1. มาตราฐาน ISO19139-1 (เนื้อหาเป็นไปตาม ISO19115-1)
     5.2. มาตราฐาน ISO19139-2  (เนื้อหาเป็นไปตาม ISO19115-2)
     5.3. DIMAP
6. ดาวโหลด Shapefile (Index/Footprint)
Credit Gistda #  (http://terminal.gistda.or.th)