..นำมาแบ่งปัน..เพื่อประเทศไทยที่รักของเราครับ
"..วิเคราะห์ภัยพิบัติอุทกภัยภาคใต้ (เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการองค์รวมฯในระดับลุ่มน้ำ)"
# รายการ"ฮาร์ดคอร์ข่าว" # ท.ทบ.5
# 12 ม.ค. 2560 # 18:25-18:45 น.