โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

Profile
Profile
ในฐานะหัวหน้าโครงการในนามศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ ภูมิใจนำผลงานล่าสุดมาฝาก
"โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา" ให้อยู่ในระบบสืบค้นโดยการประยุกต์ใช้ GIS ที่สามารถเลือกสืบค้น...โดยมีแผนที่ภูมิประเทศหรือข้อมูลภาพดาวเทียมGoogle เป็นback ground ..ที่เพิ่งตรวจรับโดยกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี และติดตั้งดูผ่านมือถือได้ด้วย..
เผื่อใช้ประโยชน์ได้สำหรับผู้ทีสนใจ(ความสมบูรณ์ของข้อมูล กองธรณีฯนำเข้าเองเพิ่มเติมจากขอบเขตงานที่ทีมgisthaiผมทำให้นำร่องครับ)

ลิงค์ไปยังระบบสารสนเทศข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา